Als jij en de andere erfgenamen het niet eens kunnen worden, kan een advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht een verzoek indienen bij de rechtbank om de nalatenschap te verdelen. De rechter zal dan bepalen hoe de nalatenschap verdeeld wordt. Het is daarom belangrijk om duidelijk te vertellen hoe je de verdeling graag ziet, vooral als je bepaalde bezittingen wilt krijgen.

Hulp van een erfrecht advocaat

Als je een advocaat inschakelt, zorg je ervoor dat je iemand hebt die ervaring heeft met het regelen van nalatenschappen. Soms worden niet alle erfgenamen opgeroepen voor de rechtbank, en dat kan de procedure stopzetten. Neem contact met ons op om een erfrecht advocaat in te schakelen.

Uitsluiting van verdeling van een nalatenschap

De rechtbank kan besluiten om verdeling van een nalatenschap voor maximaal drie jaar uit te stellen, maar alleen als er goede redenen zijn om de verdeling tegen te houden. Als alle erfgenamen het eens zijn, kunnen ze ook onderling afspreken om de verdeling voor maximaal vijf jaar uit te stellen.

Keuzes van de rechter bij de verdeling

De rechter kan kiezen uit drie manieren om de nalatenschap te verdelen:

  1. Het verdelen van de bezittingen onder alle erfgenamen.
  2. Het toewijzen van bezittingen aan sommige erfgenamen met compensatie voor de anderen.
  3. Het verkopen van de bezittingen en het verdelen van de opbrengst.

De rechter kan ook bepalen dat als iemand meer krijgt dan anderen, die persoon een betalingsregeling moet treffen.

Wat de rechter in overweging neemt bij de verdeling

De rechter kijkt naar de belangen van alle betrokkenen en probeert eerlijk te zijn. Het is belangrijk om de rechter te vertellen wat er in de nalatenschap zit en hoe je wilt dat deze wordt verdeeld. Dit moet duidelijk worden beschreven in de juridische documenten.

De betekenis van ‘waarde’ bij de verdeling van een erfenis

De waarde van bezittingen is erg belangrijk bij de verdeling van een erfenis. Het bepaalt bijvoorbeeld of je een bepaalde bezitting krijgt voor €200.000 of €400.000. Het is van belang om te weten of de waarde wordt vastgesteld op het moment van overlijden van de persoon of op het moment van de verdeling. Het is slim om snel te handelen, omdat de waarde van bezittingen in de tussentijd kan stijgen.

Hoe de procedure voor de verdeling verloopt

De procedure begint met het indienen van juridische documenten waarin je jouw wensen kenbaar maakt. Een advocaat kan je helpen deze documenten goed op te stellen. Daarna zal de andere partij reageren met hun standpunt. Vervolgens is er een zitting bij de rechtbank waarop de zaak wordt besproken. Vaak wordt er tijdens deze zitting een overeenkomst bereikt, maar als dat niet lukt, zal de rechter een beslissing nemen.

Verdeling van een erfenis en bemiddeling

Soms is het mogelijk om met behulp van een bemiddelaar tot een overeenkomst te komen in plaats van naar de rechtbank te gaan. Een bemiddelaar zal helpen om tot een gezamenlijke beslissing te komen, in plaats van dat de rechter beslist. Het werkt soms wel en soms niet, en soms is het beter om direct naar de rechtbank te stappen.

Wat te doen als een erfgenaam niet meewerkt?

Als een erfgenaam weigert mee te werken aan de verdeling, kan de rechter een onpartijdige persoon aanstellen om die persoon te vervangen. Dit zorgt ervoor dat de verdeling van de nalatenschap doorgaat. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Wanneer de rechter de verdeling van een nalatenschap kan annuleren

Als niet alle erfgenamen betrokken zijn bij de verdeling, kan deze verdeling ongeldig zijn, tenzij deze wordt gedaan via een notariële akte. Als dit het geval is, kan de rechter de verdeling ongedaan maken als iemand dit aanvraagt. Er zijn ook andere situaties waarin de rechter een verdeling kan annuleren.

Het ongedaan maken van een verdeling bij dwaling

Je kunt de rechter vragen om de verdeling van de nalatenschap te annuleren als er een fout is gemaakt over de waarde van een bezitting of schuld, en je hierdoor benadeeld bent. Je moet snel handelen, want na een jaar vervalt deze mogelijkheid. In sommige gevallen kan de verdeling echter niet worden geannuleerd.

Overgeslagen bezitting bij de verdeling

Als er bezittingen zijn overgeslagen bij de eerdere verdeling, kan de rechter deze op verzoek opnieuw verdelen, ongeacht of dit opzettelijk of per ongeluk is gebeurd. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Verdeling van een erfenis en meerwaardeclausule

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om een meerwaardeclausule te eisen bij de rechtbank wanneer er een verdeling van een erfenis wordt aangevraagd. Deze clausule kan bepalen dat als een bezitting binnen een bepaalde periode voor meer geld wordt verkocht, de extra waarde met andere erfgenamen moet worden gedeeld.

Als je overweegt een erfrecht advocaat in te schakelen, neem contact met ons op.

 

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel